รับสมัครงาน tesco lotus Part time / Fulltime ร่วม 300 อัตรา

รับสมัครงาน tesco-lotus

รับสมัครงาน tesco lotus Part time / Fulltime  ร่วม 300 อัตราบริษัท เทสโก้ โลตัส จำกัด ให้บริการลูกค้าจากใจด้วยสินค้าและบริการที่คุ้มค่าได้มาตรฐานสูง เพื่อตอบสนองต่อความการของลูกค้าที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งนำมาสู่การเติบโตอย่างต่อเนื่อง เราเชื่อว่านพักงานทุกคนเป็นส่วนหนึ่งในองค์กรที่เป็นแรงผลัดดันให้องค์กรของเราเติบโตอย่างต่อเนี่อง เราใช้ความพยายามอย่างสูงในการฝึกฝนพนักงานในการให้บริการลูกค้าอย่างดีที่สุดในประเทศไทยและมีความประสงค์จะรับสมัครผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าร่วมงานในตำแหน่งดังนี้ Click

รับสมัครงาน tesco lotus Part time / Fulltime ร่วม 300 อัตรา

1. ผู้อำนวยากรร้าน/ผู้ช่วยผู้อำนวนการร้าน (ไฮเปอร์มาร์เก็ต/ร้านคุ้มค่า) 50 อัตรา

 • – วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีความกระตือรือร้น มีประสบการณ์ในการทำงาน 5 ปีขึ้นไป ธุรกิจค้าปลีกหรือธุรกิจที่เกี่ยวของสามารถทำงานในต่างจังหวัดหรือโอนย้านไปทำงานในต่างจังหวัดได้

2. ผู้จัดการฝ่ายฝึกหัด (ไอเปอร์มาร์เก็ต/ร้านคุ้มค้า) 80 อัตรา

 • – วุฒิ ม.6 ขึ้นไป มีประสบการณ์ทำงาน 20 ปีขึ้นไปในด้านการจัดการหรือธุรกิจค้าปลีก มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีความกระตือรือร้น
 • – สามารถทำงานในต่างจังหวัดหรือโอนย้ายไปทำงานต่างจังหวัดได้

3. ผู้จัดการแผนกฝึกหัด (ไฮเปอร์มาร์เก็ต/ร้านคุ้ทค้า) 120 อัตรา

 • – วุฒิ ม.6 ขึ้นไป มีประสบการณ์ 1-2 ปี ขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ มีมนุษยสัมพันธ์ดี กระตือรือร้น และมีความสนใจในงานบริการในธุรกิจค้าปลีก
 • – สามารถทำงานในต่างจังหวัดหรือโอนย้ายไปทำงานต่างจังหวัดได้

สนใจส่งจดหมายสมัครงานพร้อมประวัติส่วนตัว รูปถ่ายปัจจุบันและเบอร์โทรศัพท์มาได้ที่ เทสโก้ โลตัส ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (Hypermarket & Value Stores) 629/1 หมู่ 10 ถ.นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.10230  หรือสมัครได้ที่ผู้จัดการฝ่ายบุคคล เทสโก้ โลตัส สาขาใกล้บ้าน

เทสโก้โลตัส (อังกฤษ: Tescolotus) เป็นกลุ่มไฮเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ในเมืองไทย เปิดทำการเมื่อปี พ.ศ. 2537 เดิมใช้ชื่อว่า โลตัส โดยเครือเจริญโภคภัณฑ์ของไทย ในนามของบริษัทเอก-ชัย ดิสทริบิวชั่นซิสเทม จำกัด เจ้าของ โลตัสซูเปอร์เซ็นเตอร์ ขายหุ้นส่วนใหญ่ให้กับกลุ่มเทสโก้เมื่อปี พ.ศ. 2541 ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจค้าปลีกข้ามชาติจากสหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นที่มาให้เกิดการควบรวมชื่อเป็น เทสโก้โลตัส ในปัจจุบัน โดยเทสโก้โลตัสในปัจจุบัน ได้มีการแบ่งรูปแบบตามขนาด และไลฟ์สไตล์ของแต่ละท้องที่

เทสโก้ โลตัส ไฮเปอร์มาร์เก็ต
เทสโก้ โลตัส ไฮเปอร์มาร์เก็ต เป็นห้างสรรพสินค้าที่มีพื้นที่รวมประมาณ 8,000 – 12,000 ตรม. ซึ่งมีขนาดพิ้นที่ขายมากที่สุด มีสินค้าวางขายกว่า 36,000 รายการ โดยจะมีในส่วนของพลาซ่า และ Entertainment ต่างๆ หลากหลาย เช่น โรงภาพยนตร์ และ Specialty Store เช่น Home Pro เช่าพื้นที่อยู่ด้วย โดยส่วนใหญ่จะเปิดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และตามจังหวัดที่มีขนาดใหญ่ หรือมีศักยภาพสูง ที่มีจำนวนประชากรหนาแน่นมาก โดยส่วนใหญ่มักจะเปิดเวลา 9.00, 7.00, 6.00 น. และปิด เวลา 23.00, 24.00 น.
เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์ตร้า
เทสโก้ โลตัส เอกซ์ตร้า (Tesco Lotus Extra) เป็นห้างสรรพสินค้าที่มีพื้นที่ขายประมาณ 8,000 ตรม. ขึ้นไป ซึ่งโมเดลนี้จะมีขนาดพิ้นที่ขายมากที่สุด มีสินค้าวางขายกว่า 36,000 รายการ และเน้นการจำหน่ายสินค้าที่นำเข้าเป็นหลัก โดยจะเป็นการนำรูปแบบเอกซ์ตร้าของเทสโก้มาปรับใช้ ซึ่งถือว่าสาขาพระราม 4 จะเป็นสาขาแรกในทวีปเอเชียที่มาใช้โมเดลเอกซ์ตร้า หลังจากโมเดลดังกล่าวประสบความสำเร็จอย่างสูงในประเทศอังกฤษ ที่เปิดสาขาโมเดลเอกซ์ตร้ามาก่อนถึง 10 ปี เน้นความทันสมัยเป็นหลัก โดยจะเริ่มเปิดตัวจากการรีโนเวตใหญ่สาขาพระราม 4 ที่เปิดให้บริการมานานถึง 10 ปี และมีกลุ่มลูกค้าเยอะที่สุดเป็นสาขาแรก
สิ่งสำคัญที่สุดของสาขาโมเดลเอกซ์ตร้าคือ นอกจากมีพื้นที่ขายที่เริ่มต้นตั้งแต่ 8,000 ตารางเมตรแล้วนั้น จะยังมีพื้นที่พลาซ่าให้เช่าสูงกว่าโมเดลไฮเปอร์มาร์เก็ตอีกด้วย และหลังจากนี้เทสโก้ โลตัสจะใช้เวลาในการสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อแบรนด์ใหม่ ในระยะเวลา 3 เดือน เพราะเป็นประเทศแรกในทวีปเอเชียที่หันมาใช้รูปแบบนี้ และนอกจากนี้ยังเปิดเผยอีกว่า จะมีโครงการอัพเกรดสาขาไฮเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ และสาขาพลัสช้อปปิ้งมอลล์ขึ้นมาเป็นเอกซ์ตร้าด้วย โดยสาขาที่จะอัพเกรดดังกล่าวต้องมีพื้นที่มากกว่า 8,000 ตรม. ขึ้นไป ไม่นับรวมพื้นที่ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ และทำเลคุ้มทุนในการอัพเกรด
เทสโก้ โลตัส ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์
เทสโก้โลตัส ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ (ห้างสรรพสินค้าที่แยกเป็นแผนกหรือส่วนๆ “เนื่องจากฎผังเมืองไม่เอื่ออำนวยให้สร้างเป็นแผนกเดียวกันได้”) เป็นห้างสรรพสินค้าที่มีพื้นที่รวมประมาณ 8,000-12,000 ตรม.โดยมีพื่นที่ขายประมาณ (สโตร์) 4,000-5,000 ตรม.และมีพื่นที่ส่วนมอลล์ประมาณ (พื่นที่ให้เช่า) 5,000 ตรม. มีสินค้าวางจำหน่ายกว่า 21,400 – 30,000 กว่ารายการ (สาขาที่มีสินค้าวางจำหน่ายมากกว่า 30,000 กว่ารายการตัวห้างจะมีลักษณะเป็นไฮเปอร์มาเก็ต และจะเปิดบริการตั้งแต่เวลา 9:00 – 23:00 น.) ส่วนใหญ่จะเปิดในจังหวัดขนาดกลาง และอำเภอใหญ่ต่างๆ ที่มีจำนวนประชากรหนาแน่นปานกลางถึงมาก ซึ่งพัฒนามาจาก ไฮเปอร์มาร์เก็ตและร้านคุ้มค่า การชำระเงินสามารถชำระพร้อมกันได้ทุกแผนกในบางสาขา ซึ่งแผนกของกิน

ของใช้บางสาขาใช้ชื่อว่า “ตลาดโลตัส” และบางสาขาใช้ชื่อว่า “เทสโก้ โลตัส ซูเปอร์มาร์เก็ต”

เทสโก้ โลตัส คุ้มค่า
เทสโก้โลตัส คุ้มค่า เป็นห้างสรรพสินค้าที่มีพื้นที่รวมประมาณ 8,000-10,000 ตรม.โดยมีพื่นที่ขายประมาณ (สโตร์) 4,000-5,000 ตรม.และมีพื่นที่ส่วนมอลล์ประมาณ (พื่นที่ให้เช่า) 5,000 ตรม. มีสินค้าวางจำหน่ายกว่า 21,400 รายการ โดยในอนาคตจะมีการอัพเกรดเทสโก้ โลตัส คุ้มค่าขึ้นมาเป็นสาขาไฮเปอร์มาร์เก็ตอีกด้วย
เทสโก้ โลตัส ซูเปอร์มาร์เก็ต
เป็นห้างสรรพสินค้าที่มีพื้นที่ขายประมาณ 5,000 – 7,000 ตรม. มีสินค้าวางขายกว่า 4,500 รายการ การเปิดสาขาในพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น เช่น ตามอำเภอขนาดใหญ่ ซึ่งเทสโก้ โลตัส ซูเปอร์มาร์เก็ต พัฒนามาจาก ตลาดโลตัส โดยจะเพิ่มในส่วนของพื่นที่ร้านค้าเช่าประมาณ 3,000 ตรม. ซึ่งบางสาขาเปิดอยู่ใน เทสโก้ โลตัส ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ ส่วนบางสาขาเป็นสแตนอะโลน
เทสโก้ โลตัส ตลาด
เทสโก้ โลตัส ตลาด เป็นห้างสรรพสินค้าที่มีพื้นที่ขายประมาณ 600 – 1,200 ตรม. มีสินค้าวางขายกว่า 4,500 รายการ โดยจะเปิดสาขาในบางอำเภอที่มีขนาดใหญ่ ใกล้ตัวจังหวัด ปัจจุบันมีทั้งหมด 69 สาขา

เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส
เทสโก้ โลตัส เอกซ์เพรส เป็นร้านสะดวกซื้อของเทสโก้ เปิดบริการ 24 ชั่วโมง (ปัจจุบัน บางสาขาเปิดบริการเวลา 6.00 – 22.00 น.) มีพื้นที่ขายประมาณ 300 – 600 ตรม. มีสินค้าวางขายกว่า 2,600 รายการ โดยส่วนใหญ่จะเปิดในกรุงเทพฯ และตามอำเภอต่างๆ ที่มีจำนวนประชากรหนาแน่น และในสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล และในจังหวัดขนาดใหญ่ ปัจจุบันมีมากกว่า 1,000 สาขา
365
365 เป็นร้านสะดวกซื้อของเทสโก้ เปิดบริการ 24 ชั่วโมง มีพื้นที่และสินค้าใกล้เคียงกับเทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส แต่ 365 จะเน้นอาหารพร้อมทาน เป็นร้านสะดวกซื้อเต็มรูปแบบ ต่างจากเทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรสที่จะเน้นอาหารสด เป็นมินิซูเปอร์มาร์เก็ต โดยได้นำร่องไปเปิดสาขาแล้วที่ประตูน้ำ ตลาดมหาสิน ตลาดด่านสำโรง ทองหล่อ สุขุมวิท 55 และมหาวิทยาลัยศรีปทุม รวม 5 สาขา โดยจะใช้เวลาทดลองตลาด 6 เดือน เพื่อศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคและผลตอบรับ

 

 

 

Related Post:

40 comments to รับสมัครงาน tesco lotus Part time / Fulltime ร่วม 300 อัตรา

 • นางสาวมัลลิกา สมโภชน์  says:

  สนใจสมัครงานพาทไทม์กับโลตัสค่ะ ต้องติดต่อทางไหนคะ

 • นาย วรพล ธรรมจักร  says:

  ปัจจุบันศึกษาอยู่ ระดับปริญญาตรี ราชภัฎเชียงใหม่ เรียนภาคค่ำ ศุกร์-เสาร์/วันอาทิตร์เรียนเต็มวัน สาขานิติศาสตร์
  ประสบการณ์ทำงาน เคยทำงานโลตัสสาขาแพร่ตั้งแต่วันที่ 03/04/56 – 31/05/56 และปัจจุบันก็ทำอยู่ในช่วงตอนเปิดเทอม ตั้งวันที่ 14/06/57 – 31/08/57 นี้. แผนก F/F
  ผมมีความประสงค์จะใคร่ขอสมัครทำกับผู้บริหารเทสโก้โลตัส รับกระผมเข้าทำงานสาขาคำเที่ยง ที่เชี่ยงใหม่ ครับ

 • มนตรี  says:

  อยากทราบว่าโลตัสกำลังก่อสร้างที่คลองหลวงต้องไปสมัครงานที่ไหนครับอยากเข้าไปทำงานที่นี้เพราะใกล้บ้าน

 • วรรณิดา ชูแก้ว  says:

  ต้องการสมัครงาน BA/pc แนะนำสินค้าอุปโภคบริโภค หรือเครื่องสำอางค์ ลงงานที่โลตัสคลองหลวง หรือโลตัสนวนครค่ะ เบอร์ติดต่อ095-0066687

 • นายขจรศักดิ์ ลีเลียง  says:

  โลตัสเอ๊กตร้า สาขา แม่สอด เขาเปิดรับสมัค พาททาม ป่าวคับบบ ติดต่อได้ทางไหนบ้าง

 • ศศิประภา ปิ่นหอม  says:

  สนใจสมัครเป็นพาร์ทไทม์ค่ะ ได้เดือนหน้ายิ่งดีค่ะ

 • นิรมล ดวงต๋า  says:

  สนใจสมัครงานค่ะแผนกแคชเชียร์/เบอร์เกอรี่/เก็บเงินคุ้มอาหาร/แผนกไหนก็ได้ขอได้ทำงานค่ะ

 • มาลัย ไกรบุตร  says:

  อยากท่ามงานคะ

 • นายสิทธิพร มงคลช  says:

  ผมมีวุฒิม6ครับอยากร่วมงานกับทางบริษัทพอจะมีตำแหน่งว่างใหมครับ

 • น.ส. เนตรนภา สมนึก  says:

  น้องมีวุฒิม.6 ค่ะต้องการทำงานมีตำแหน่งว่างไหมค่ะ

 • นริศรา แก้วไชยา  says:

  เคยเป็นพนักงานขายร้านแฟมมิลี่มาทร์คะทำงานได้ทุกกะคะ 0984383040

 • อริษา ชอบสอาด  says:

  เคยทำโลตัสมาก่อน เป็น sc. อยากจะกลับเข้ามาทำงาน (คาเก่ารับไหมค่ะ)

 • นายกฤษฎา อู่ทอง  says:

  สนใจทำงานที่โลตัส สาขากำแพงแสน วุฒ ม.6 กำลังศึกษา ป.ตรี เรียนวันอาทิตย์วันเดียว ไม่ทราบว่ามีตำแหน่งไหนว่างไหมครับ

 • รุ่งนภา  says:

  สนใจทำงานที่โลตัส สาขานวนครค่ะ ไม่ทรบว่ามีตำแหน่งว่างไหมค่ะ

 • ทิพวัลย์ ลครพล  says:

  เคยเป็นผู้จัดการโลตัส เอกเพรส แล้วลาออกค่ะมาเลี้ยงลูกเพราะไม่มีคนเลี้ยง. แต่ตอนนี้ลูกเข้า รร.แล้วอยากกลับมาทำงานอีก รับคนเก่าหรือเปล่าคะ

 • สนใจทำงานพาสทามคับ โลตัสแม่สอด  says:

  อยากทำงาน

  • ณัฐพล  says:

   อยากทำงานพาสทามโ,ตัสแม่สอด

   • admin  says:

    ติดต่อกลับงาน ณ สาขานั้นๆ เลยค่ะ

   • admin  says:

    ติดต่องานได้เลยค่ะ ณ สาขานั้นค่ะ

  • admin  says:

   ลองติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ได้เลยค่ะ

  • admin  says:

   ติดต่อสาขาที่ต้องการทำงานได้เลยค่ะ

 • ธนัญญา ล้ำเลิศ  says:

  อยากทำงานโลตัสสิชลค่ะ

  • admin  says:

   ติดต่อสมัครกับเจ้าหน้าที่ ณ สาขานั้นๆ ได้เลยค่ะ

  • admin  says:

   ติดต่อที่สาขานั้นที่สนใจได้เลยค่ะ

 • สุกัญญา ศรีรอง  says:

  เรียนเสาร์ อาทิตย์ อยากทำงานโลตัสได้ไหมค่ะ ยุอุบลราชธานีค่ะ อยากหางานทำค่ะ

  • admin  says:

   รบกวนน้อง ๆ ติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ สาขาใกล้บ้านที่น้อง สนใจเลยค่ะ

 • สุกัญญา ศรีรอง  says:

  เรียน เสาร์อาทิตย์ค่ะ อยากทำงานโลตัสได้ไหมค่ะ

  • admin  says:

   ติดต่องาน ณสาขา นั้นๆ ที่สนใจจะสมัครงานค่ะ

 • pichit  says:

  เมื่อไรจังหวัดอุทัยจะมาเปิด

  • admin  says:

   รายละเอียดต่าง ๆ ลองติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ได้เลยค่ะ

 • จามจุรี  says:

  ที่สาขาอ่อนนุชเปิดรับพนักงานไหมค่ะ

  • admin  says:

   ติดต่องาน ณ สาขานั้น ๆ ที่ต้องการสมัครเลยค่ะ

 • น.ส.กมลทิพย์ โสดา  says:

  อยากทำงานที่โลตัสสิชลค่ะ ยังเปิดรับสมัครพนักงานอีกมั้ยคะ

 • ปาริชาติ  says:

  สอบถามค่ะ ถ้าจะไปสมัครเทศโก้ใกล้บ้านในวันเสา-อาทิต ไปสมัครได้ไหมค่ะ ขอบคุณค่ะ

 • มงคล สุยะบุตร  says:

  จะสามารถติดต่อได้ที่ไหนคับ

 • มงคล สุยะบุตร  says:

  สนใจคับจะสามารถติดต่อได้ที่ไหนคับ

 • เชาวลิต  says:

  สนใจทำงานแถวปทุมครับผม โซนรังสิตหรือหน้าสาศากลาง
  ติดต่อได้ที่สาขาเลยหรือไม่ครับผม 0835465519

 • อุไรวรรณ พุทธาเพชรตระกูล  says:

  อยากทำงานโลตัสคะ ไม่ทราบว่าโลตัสที่ จ.เลย จ.หนองบัวลำภู
  จ.ขอนแก่น จ.อุดรธานี ยังเปิดรับสมัครไหมคะ

 • เมธินี ทองดี  says:

  อยากทำที่โลตัสพัทยาสาขาพัทยาใต้ค่ะ อยากทำเกี่ยวกลับการบริการเรื่องการขายค่ะ ที่มีแผนกที่พึ่งเปิดตัวค่ะ ค้าส่ง ค่ะพอจะมีลูกค้าที่เคยสั่งซื้อตอนทำงาน…..อยู่ค่ะสนใจติดต่อนะค่ะ

 • อรวรรณ  says:

  อยากจะสมัครเป็นพนักงานจัดเรียงสินค้า เป็นพาสทาม สาขาบางกะปิ สมัครที่ไหนค่ะ

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>